Onderwerpen

Tussen twee werelden

Kiezen tussen twee levens

Op de middelbare school combineerde Fatima twee levens. Er was een Fatima voor school en een Fatima voor thuis. Soms had ze het gevoel dat ze en spagaat uitvoerde tussen een geheim en een openbaar leven. Maar welke keus had ze met een moeder die analfabeet is en haar niet kan begrijpen, en die gekke, depressieve vader. (..)
Fatima’s probleem was dat ze vrij en moslima, een assertieve scholiere en een zorgzame en dienstbare dochter was. Zichtbaar en onzichtbaar. Flirterig en zedig. Maar de anderen stonden dat niet toe. Ze moest kiezen. Wat als ze zou kiezen voor het vrije meisje? Zou dat dan niet een keuze tegen haar ouders zijn? En omgekeerd? Zou ze dan niet een ander deel van zichzelf verloochenen?
Uit: Als niemand luistert, verhalen van allochtone meisjes op een zwarte school. Hans Krikke, 2003


Tussen twee werelden: achtergrond

Iedereen heeft te maken met verschillende situaties waarin verschillende dingen van je verwacht worden. Als je naar je werk gaat gedraag je je anders dan wanneer je met vriendinnen op stap gaat. En waarschijnlijk kleed je je ook anders. Dat je je aan moet passen aan verschillende situaties en verschillende groepen mensen is op zichzelf geen probleem. Mensen kunnen dat heel goed.
Het kan wel een probleem worden wanneer de verschillen heel groot worden. Het kan ook een probleem zijn wanneer de eisen die aan je gesteld worden niet alleen gaan over je gedrag of je kleding, maar ook over wie je bent. En het kan een probleem zijn wanneer de groep zich ook wil bemoeien met hoe je je in een andere situatie gedraagt.

Omdat het in een eercultuur vooral belangrijk is hoe er door anderen over je gedacht wordt, is het daarin ook van belang hoe je je buiten de groep gedraagt. In families waar eer heel belangrijk gevonden wordt is het niet denkbaar dat je je thuis, binnen de familie en binnen je gemeenschap als eerbaar meisje gedraagt, en op school als moderne westerse meid.

Tussen twee werelden: wat kun je doen bij vragen of problemen?Het is goed om te weten dat je niet de enige bent die worstelt met het leven in verschillende werelden, die verschillende eisen aan je stellen. Praat er over met vriendinnen.
Maak ook aan je omgeving duidelijk dat er door anderen andere eisen aan je gesteld worden, en wat dat voor jou betekent. Ga er niet van uit dat ze dat wel snappen. Dus leg op school of op je werk uit welke eisen je familie aan je stelt (bijvoorbeeld over kleding; het omgaan met jongens; meedoen aan activiteiten), en wat de consequenties zijn als je je daar niet aan houdt.
En leg aan je familie uit welke eisen de school stelt (bijvoorbeeld over verplichte vakken of excursies) en wat de gevolgen zijn wanneer je ergens niet aan mee doet.
Wanneer je familie echt problemen maakt over de manier waarop je je kleedt of de dingen die je doet, dan zitten ze waarschijnlijk in over over je kuisheid. Kijk daar voor meer tips over wat je kunt doen.

Lees ook