Onderwerpen

Partnerkeuze en huwelijksdrang

Geheime liefde

Ze zaten naast elkaar. Aan tafel, gebogen over een biologieboek. Hoofden nagenoeg tegen elkaar. Zo trof Hatifa’s vader zijn dochter aan. Hij had een eindje verderop zijn auto geparkeerd en was Hatifa achterna gelopen. Hij zag zijn dochter met een jongen zitten. Zedeloos intiem in zijn ogen. Hij had Hatifa bij haar haren gegrepen en haar naar buiten gesleurd, terwijl hij haar links en rechts sloeg. In de auto had ze nog meer klappen gekregen. Hij had haar gedwongen dat laatste restje geheime leven op te geven en te vertellen over die jongen, over Abdelharim en over haar geheime liefde. Hij had gedreigd haar van school te halen en met een enkele reis naar Marokko te sturen. Wat dat betekende wist Hatifa. In Marokko zou ze moeten trouwen. Nadat haar vader haar gedwongen had haar geliefde op te biechten, had hij haar uit de auto gegooid.
Uit: Als niemand luistert, verhalen van allochtone meisjes op een zwarte school. Hans Krikke, 2003

 

Achtergrond

Ook in een eercultuur is er vaak best ruimte om zelf je partner te kiezen. Hij moet dan meestal wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het juiste geloof; de juiste afkomst; van een goede familie. En natuurlijk moet het om een man gaan: lesbische relaties worden in een eercultuur niet geaccepteerd.
In sommige culturen is het gebruikelijk dat families huwelijken regelen (arrangeren).
Soms wordt een meisje of een vrouw tot een huwelijk gedwongen.
Een huwelijk kan ook een manier zijn om geschonden eer te herstellen.

Lees ook