Onderwerpen

Eerherstel

Achtergrond

Wanneer een eerschending heeft plaatsgevonden, of wanneer de gemeenschap denkt dat een eerschending heeft plaatsgevonden, is het in een eercultuur belangrijk dat de eer wordt hersteld. Dat kan door de eerschending te zuiveren of te bedekken. Dit eerherstel is een zaak van de familie.

Vormen van eerherstel:

- meisje of vrouw terugsturen naar of achterlaten in land van herkomst
- verstoting
- uithuwelijken (soms met verkrachter)
- geestelijke druk / bedreiging
- slaan / mishandeling
- verminking
- herstel maagdenvlies
- gedwongen abortus
- gedwongen zelfmoord
- moord: eerwraak

Eerherstel hoeft niet altijd gepaard te gaan met dwang of geweld. Families kunnen ook naar vreedzame oplossingen zoeken. Dat kan een verhuizing of een echtscheiding zijn. Maar ook een spijtbetuiging, of een 'symbolische ruzie'.

Rechten en regels

Alle vormen van eerherstel waarbij een meisje of vrouw gedongen wordt om iets te doen, of waarbij bedreigingen of geweld komt kijken, zijn verboden. Alleen wanneer een meisje of vrouw instemt met het eerherstel (bijvoorbeeld verhuizing naar het land van herkomst, een huwelijk of herstel van het maagdenvlies) is het toegestaan. Daarbij is het natuurlijk wel van belang om na te gaan of het echt een vrije keuze is. Toestemmen omdat je anders kans de kans loopt dat je alsnog te maken krijgt met geweld is natuurlijk geen vrije keuze.
 

Lees ook