Onderwerpen

De rol van het geloof

Buitengesloten

Op school werd ze op een subtiele manier buitengesloten. Ze was moslima en de islam was achterlijk. Niet dat dat hardop werd gezegd, maar als moslima telde je toch minder mee en leefde je in het verleden. Volgens de islam was uithuwelijken toch normaal? In de islam waren vrouwen minder waard dan mannen. En dat was toch niet van deze tijd? Niet modern en beschaafd? Oorzaak van haar probleem was haar geloof.
Uit: Als niemand luistert, verhalen van allochtone meisjes op een zwarte school. Hans Krikke, 2003


Eer en eergerelateerd geweld zijn niet verbonden aan één bepaalde religie. Het is een eeuwenoud cultureel verschijnsel. In heel veel landen over de hele wereld is familie-eer erg belangrijk, en komt eerwraak voor. Tot enkele decennia geleden was de familie-eer ook in Nederland heel belangrijk. En het komt in streng christelijke milieus nog steeds voor dat meisjes worden verstoten uit de gemeenschap wanneer ze ongehuwd zwanger raken.
Dat eer van oorsprong geen religieus begrip is, betekent niet dat eer niet belangrijk is in veel religies. Integendeel: in de meeste religies spelen de familie-eer en de seksuele eer een belangrijke rol. Religie en cultuur raken vermengd. Dat geldt voor alle culturen en alle religies.

In Nederland komt eergerelateerd geweld nu het meest voor bij (van oorsprong) islamitische families. De discussie over eer en religie gaat op dit moment dan ook vooral over eer en de islam.
Voor veel moslims is kuisheid en seksuele eer nauw verbonden met hun geloof; ze zien het als religieuze voorschriften. En families die overgaan tot eerherstel of eerzuivering doen dat ook vaak (maar niet altijd) met verwijzing naar hun religie.
Maar niet alle moslims interpreteren de islam op dezelfde manier. Velen wijzen het gebruik van dwang of geweld zonder meer af. En er zijn ook moslims en moslima's die zich actief inzetten voor de bestrijding van eergerelateerd geweld en voor gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld het Landelijk Islamitisch Vrouwen Netwerk(LIVN).

Lees ook