Nieuws

Heb je te maken met (huiselijk) geweld?

1. MELD dit altijd bij je huisarts, bij andere hulpverleners of het Steunpunt Huiselijk Geweld (0900-1262626).

2. Doe aangifte of een melding van mishandeling bij de politie. Dit kan ook ACHTERAF!

3. Zoek hulp en een VEILIGE plaats! In Nederland is er hulp en opvang voor mishandelde vrouwen en meisjes.

4. Bij acuut gevaar BEL 112.

5. Maak je je zorgen om een kind dat mishandeld wordt? Bel Advies en Meldpunt Kindermishandeling: 0900-1231230.

Je hebt met een afhankelijke verblijfsvergunning, de mogelijkheid om zelfstandig voortgezet verblijf aan te vragen.

Als je slachtoffer bent, heb je ook met een afhankelijke verblijfsvergunning, recht op voortgezet verblijf. Schakel direct een advocaat in.

Lees ook