Nieuws

Fier Fryslan biedt 2e kamer manifest Kindermishandeling aan

25 oktober 2014

In het manifest worden de staatssecretaris van VWS, het College van Zorgverzekeringen, Zorgverzekeraars Nederland, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgeroepen op om adequate maatregelen te nemen zodat deze kinderen de complexe, multidisciplinaire en gespecialiseerde zorg krijgen die noodzakelijk is.
Meer op http://www.fierfryslan.nl/ManifestOver-Fier.ashx

Lees ook