Nieuws

Campagne 'Praten over jouw keuzes'

20 maart 2016

Al gehoord van de campagne 'praten over jouw keuzes' van het MInisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)?
Deze campagne is voornamelijk gericht op jonge mensen, die niet altijd de keuzes kunnen maken die ze zouden willen maken. In veel gevallen omdat hun leefomgeving of gemeenschap er anders over denkt.
Op de nieuwe website 'pratenoverjouwkeuzes.nl' staan verhalen van mensen die een gesprek zijn aangegaan over belangrijke keuzes in hun leven, zoals studie, (financiële) zelfstandigheid, partnerkeuze en seksuele oriëntatie. Ook staan er tips voor jongeren over hoe ze een gesprek kunnen aangaan. Op de website staan ook links naar websites van hulpinstanties.

http://www.pratenoverjouwkeuzes.nl
 

Lees ook