Nieuws

'Als ik háár was…' vindt erkenningscommissie Goed Onderbouwd! (St. Kezban is trots!)

9 september 2015

De interventie 'Als ik háár was…' van Stichting Kezban is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

De methode Als ik háár was… maakt huiselijk geweld onder allochtonen bespreekbaar. Deelnemers aan groepsbijeenkomsten gaan naar aanleiding van een film onder leiding van een getrainde voorlichter met elkaar in gesprek.
Hierdoor wordt de bewustwording over wat huiselijk geweld is en wat je kunt doen als je er mee te maken krijgt vergroot.

Uit projectverslagen blijkt dat Als ik háár was… goed wordt ontvangen door zelforganisaties, hulpverlenende instellingen en deelnemers. Daarnaast blijkt uit evaluaties dat het lukt om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. De commissie heeft veel waardering voor de frequentie waarmee de interventie is ingezet op uiteenlopende plekken. Er is zeer goed materiaal beschikbaar. Onderzoek naar wat er tijdens de groepsgesprekken gebeurt (procesevaluatie) draagt bij aan verdere onderbouwing en uitvoerbaarheid. Daarnaast wordt onderzoek naar de opbrengsten en effecten aangeraden. Lees meer over de interventie in de databank Effectieve sociale interventies.

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), het Trimbos-instituut, Vilans en Movisie. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.

Lees ook