Links

Ben je ongewenst zwanger of net bevallen? Bel 24/7 gratis 0800-6005

Overweeg je afstand te doen van je baby zonder dat iemand daar vanaf weet? Ben je in nood en weet je niet meer wat je moet doen? Heb je de wens anoniem te blijven? Bel Stichting Beschermde Wieg, waar je ook bent en wat je ook nodig hebt. Bel het gratis nummer 0800-6005. Appen kan ook op 06-11116565.

www.beschermdewieg.nl ((Ben je in nood, zijn de weeën begonnen en heb je geen contact met een arts, dan kun je ook bellen of appen voor hulp)

Een luisterend oor en algemene adviezen via de telefoon

 Sensoor: een telefonische hulpdienst waar je dag en nacht je verhaal kwijt kunt, waar vrijwilligers met je mee kunnen denken en je advies kunnen geven over instanties: 0900 0767

De Kindertelefoon (voor kinderen en jongeren): 0800 - 0432 en 0900 - 0132 (gratis en anoniem)

Word changemaker www.wecanyoung.nl
WE CAN Young is een campagne met een duidelijk doel: dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties. Waarom is dat nodig? Omdat mannen en vrouwen wel gelijkwaardig zijn, maar niet hetzelfde. Als iemand meer macht heeft of sterker is en dit misbruikt, is dat een probleem. Dit misbruiken van het verschil tussen mannen en vrouwen noemen wij genderongelijkheid. WE CAN Young gaat ook over stereotype beelden die van mannen en vrouwen en jongens en meisjes bestaan. De campagne wil jongeren stimuleren om over deze beelden na te denken en ze niet voor lief te nemen. WE CAN Young is actief in 15 gemeenten. Lees meer.
WE CAN Young maakt deel uit van de wereldwijde campagne WE CAN end all violence against women. Word ook changemaker! Kom in actie en zorg voor bewustwording en activiteiten. Zo lever je een bijdrage aan het tegengaan van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en jongens en meiden.

Hulp via internet

www.chatmetfier.nl
Jongeren die te maken hebben (gehad) met geweld (waaronder eergerelateerd geweld en uithuwelijking) of hier bang voor zijn kunnen chatten met speciaal getrainde medewerkers van hulpverleningsinstantie Fier.
www.veiligsamen.nl
: Chatten met en vragen stellen aan maatschappelijk werkers van een steunpunt huiselijk geweld over spanning en geweld tussen partners.
hulpmix.nl
: o.a. chatten met hulpverleners
interapy
: online hulpverlening, met een speciale service voor jongeren die slachtoffer zijn van seksueel geweld
sensoor
: ook met sensoor kun je chatten en e-mailen met vrijwilligers

Eer en eercultuur

www.watiseer.nl
: Wat is eer? Wanneer krijg je respect? En wanneer geef je respect aan anderen? Dat is voor iedere persoon weer anders. Op deze site lees je over verschillende soorten eergevoelens. Eer kan onder andere ontleend worden aan de familie. Dan spreek je over familie-eer. Soms kan je door familie-eer in de knel komen. Op deze site lees je hoe dat kan gebeuren. Je leest ook wat je er aan kunt doen.

Kinderen en jongeren

www.kindertelefoon.nl: Bij de kindertelefoon kun je niet alleen terecht voor telefonisch advies, ook op de site kun je terecht voor informatie en advies; er is ook een chat.

www.kinderrechten.nl
:  Kinderrechtencollectief met informatie over de rechten van kinderen

www.rechtenvanhetkind.nl
:  Raad voor de Kinderbescherming met onder andere een rubriek 'veelgestelde vragen'

www.amk-nederland.nl
: Bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling kun je terecht met vragen over kindermishandeling. Je kunt hier ook (anoniem) melden wanneer je je zorgen maakt over een kind, en denkt dat hij of zij misschien mishandeld, bedreigd of verwaarloosd wordt. Het AMK is ook telefonisch bereikbaar: 0900 1231230.

www.kindermishandeling.nl:  informatie over kindermishandeling voor verschillende leeftijdscategorieen.

 Seksualiteit

 www.seksualiteit.nl:  Voor betrouwbare informatie over relaties en seksualiteit, alles over de leuke en soms ook minder leuke kanten van seks.

 www.geentaboes.marokko.nl: Voorlichtingssite gemaakt met en gericht op op jonge mensen van Marokkaanse afkomst

www.sense.info
: Met informatie over seks, liefde en relaties. Via de site kun je ook vertrouwelijk advies vragen: per telefoon, per mail, via de cat of in een persoonlijk gesprek

www.loveralert.nl
: De GGD in Rotterdam geeft informatie over relaties, biedt een relatietest, dagboekverhalen en tips hoe je het samen leuk kunt houden. Via telefoonnummer (010) 44 38 444 kunnen (Rotterdamse) jongeren contact opnemen als ze te maken krijgen met geweld in hun relatie of met de voortekenen daarvan.

www.seksenzo.info
: Informatie over seks enzo, met de mogelijkheid om te chatten met een hulpverlener.

 www.jip.org: Jongeren Informatie Pun met informatie over o.a. seks, en alle adressen van de Jongeren Informatie Punten in Nederland.

 www.mytheontkracht.nl: Over de mythe van het maagdenvlies

www.anticonceptie-online.nl:Informatie over voorbehoedsmiddelen

www.soaaids.nl: Informatie over SOA's: seksueel overdraagbare aandoeningen. Met de mogelijkheid om een privé-advies te vragen en te chatten.

www.noodpil.nl: Onbeschermde seks gehad? Alles over de morning after pil.

www.stisan.nl: Site van een aantal centra voor seksuele gezondheid / abortusklinieken, met adressen van klinieken.

www.casa.nl:Site van een aantal centra voor seksuele gezondheid / abortusklinieken, met adressen van klinieken.

www.fiom.nl: Informatie over gewenste en ongewenste zwangerschap en jong ouderschap.

www.siriz.nl
:  Siriz is een organisatie die hulp biedt bij onbedoelde zwangerschap. Je kunt met ze chatten, e-mailen of bellen met de hulplijn voor vragen, informatie of advies. Daarnaast bieden ze opvang aan jonge moeders.

www.respect2love.nl: Website over homoseksualiteit en etniciteit

Turks Homoloket
Online hulp- en adviesloket voor Turkse jongeren en hun omgeving. Allochtone homoseksuelen en hun ouders kunnen in vertrouwen reageren en advies, informatie en (urgente) hulp krijgen.
www.homoloket.weblog.nl

www.i2rotterdam.nl
biedt ondersteuning, advies en opvang aan jonge allochtone holebi's. Op de site kun je informatie vinden op het gebied van homoseksualiteit, cultuur en geloof, veilig vrijen, hulpverlening en uitgaan. De site heeft ook een forum.

www.veiligehavenoost.nl
  richt zich op het bieden van hulp, opvang, en begrip aan jongeren met een ‘andere’ culturele achtergrond met homo-, biseksuele, lesbische of transgender gevoelens. De nadruk ligt op laagdrempelige hulpverlening waarbij indien nodig anonimiteit van de cliënt in acht wordt genomen.  
 

Huwelijk en (echt)scheiding

www.metwet.nl
: Website over de gevolgen van (familie)wetgeving in de herkomstlanden Turkije en Marokko voor migrantenvrouwen die in Nederland wonen.

Huwelijksdwang en achterlating

www.yourright2choose.nl
: Over huwelijksdwang, vrije partnerkeuze en gedwongen huwelijken

www.steunremigranten.nl
Op deze website vind je veel informatie over wat je kunt doen bij (dreigende) achterlating, inclusief de telefoonnummers van de mldpunten achterlating, zoals het meldpunt van de SSR in Nederland (06 - 48687086), en dat in Marokko: 00-212-(0)36 612456.

www.movisie.nl/huwelijksdwang
: pagina met achtergrondinformatie over huwelijksdwang en de manier waarop het aangepakt wordt.


Huiselijk en eergerelateerd geweld

www.shginfo.nl/steunpunten: de adressen van alle steunpunten huiselijk geweld in Nederland. Je kunt hier ook telefonisch advies krijgen: 0900 1262626 (landelijk nummer). Bij de steunpunten kun je ook terecht met vragen over eergerelateerd geweld. Niet alle steunpunten hebben echter evenveel ervaring met eergerelateerd geweld. Een aantal steunpunten is gespecialiseerd in eergerelateerd geweld en huwelijksdwang:
Leeuwarden: 0900 -5675678
Tilburg: 0900 - 3213210
Amsterdam: 020 - 6116022
Rotterdam: 010 - 4438444

De site www.shginfo.nl/steunpuntenheeft ook een drukbezocht forum.

www.huiselijkgeweld.nl
: Informatie over huiselijk geweld: organisaties, publicaties, beleid en projecten.

www.tegen-zinloos-geweld.beginthier.nl
is een verzamelsite die doorlinkt naar allerlei pagina's over geweld, waaronder huiselijk geweld.

Opvang

www.opvangatlas.nlis een site van de Federatie Opvang waarmee je zelf kunt zoeken naar een opvangplek in Nederland.
Op het formulier op de website kun je aangeven wat voor plek je zoekt, en waar (je kunt de plaats ook openlaten, dan krijg je alle plekken in Nederland). Je kunt op het formulier niet aangeven of je te maken hebt met dreigend eergerelateerd geweld, wel kun je aanklikken dat je extra bescherming zoekt. In de beschrijving van de instellingen die de site voor je selecteert kun je als het goed is wel meer lezen over de doelgroep, en of je er ook terecht kunt wanneer je te maken hebt met (dreigend) eergeweld.

Een paar opvanghuizen zijn speciaal bedoeld voor vrouwen en meiden die te maken hebben met eergerelateerde problemen.

www.fierfryslan.nl/zahir.php: speciale veilige opvang voor meiden van 15 t/m 23 die uit een eercultuur komen, en op de vlucht zijn voor geweld en bedreiging door hun (schoon)familie. In Noord Nederland. Telefoon 058 2157084

www.debocht.nl: veilige opvang en begeleiding van meiden en vrouwen met eergerelateerde dreiging.  In Zuid Nederland. Telefoon: 013 5433073

www.arosa-zhz.nl: site van de vrouwenopvanfg Rotterdam. De locatie Duygu is een geheime locatie bestemd voor de opvang van islamitische vrouwen (met hun eventuele kinderen) en meisjes die te maken hebben met huiselijk of eergerelateerd geweld zoals eerwraak, gedwongen uithuwelijking en verstoting. Telefoon: 010 4769044

Verder zijn er nog een paar andere gespecialiseerde opvanghuizen, bBijvoorbeeld voor slachtoffers van loverboys, en voor mensen die vanwege hun homoseksualiteit bedreigd worden:

www.asja.nl: Asja is een opvanghuis voor meiden en jonge vrouwen die door dwang, uitbuiting en misleiding in de prostitutie zijn geraakt. Telefoon: 0900 5675678

www.veilige-haven.nl: inloop en opvang voor jongeren (in Amsterdam) met een moslimachtergrond en homo-, biseksuele of transgender gevoelens.


Vreemdelingenrecht

www.indklantdienstwijzer.nl
: Informatie van de IND over verblijfsvergunningen.

www.stichtinglos.nl
: Stichting LOS is het kenniscentrum voor hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Er is onder meer een telefonische helpdesk: 030-2990222

Lees ook